KARMA Lab is where KARMA Lab
Turkish XR Community plays and connects with the world. Türkiye XR ekosisteminin buluştuğu ve dünyaya bağlandığı yer.

Located in the heart of Turkey's leading research institution, Koç University, KARMA Lab is where the Turkish XR Community plays and connects with the world. We bring together expert teams of graphic and narrative artists, XR developers, interaction designers, psychology and neuroscience specialists, engineers and computer scientists to collaboratively research and design custom solutions for learning, healthcare, cultural heritage, and industry. 

At KARMA, we...
KARMA'da biz...

anlamlı ve yeni deneyimler oluşturmak için  (sanatçılar, yaratıcı beyinler, makerlar) x (bilim adamları, akademisyenler, konu uzmanları) x (kullanıcılar, şirketler, endüstri aktörlerini) bir araya getiriyoruz.

bring together (artists, creative minds, makers) x (scientists, academicians, subject matter experts) x (users, companies, industry) to co-create meaningful and novel experiences. 

Genişletilmiş Gerçeklik için tasarım, hikaye anlatımı ve kullanıcı deneyimi üzerine araştırma yapar. Mühendislik (Bilgisayar, Elektrik, Makine, Endüstri Mühendisliği), Sosyal Bilimler (Psikoloji, Medya ve Görsel Sanatlar, Hukuk, Felsefe, Arkeoloji ve Sanat Tarihi) , Tıp Bilimi (Üniversite Hastanesi, Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi  ve Hemşirelik Fakültesi) gibi alanlarda disiplinlerarası bir ortamda bilginin yaratılmasına katkıda bulunan seçkin öğretim üyeleri ile ayni kampüs içinde olmak ve işbirliği yapmak en büyük şansımız. KARMA Lab, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü ve KUAR Yaratıcı Endüstri Araştırma Merkezi'nin bir parçasıdır.

conduct research on design, storytelling and user experience for eXtended Reality.  We are blessed to be in a campus where outstanding faculty members contribute to the creation of knowledge in an interdisciplinary environment in fields ranging from Engineering (Computer, Electrical, Mechanical, Industrial Engineering), Social Sciences (Psychology, Media and Visual Arts, Law, Philosophy, Archeology and History of Art), Medical Sciences (University Teaching Hospital , Research Center for Translational Medicine and School of Nursing).  KARMA Lab is part of Koç Univeristy's Media & Visual Arts Department and KUAR Research Center for Creative Industries .

Türkiye'nin XR Ekosistemi için bir çekim merkezi, global XR topluluğuna bir köprü : 

KARMA Lab XR ekosistemini (XR hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen yaratıcı endüstrilerde faal bireyler) + (araştırma, buluş ve yenilikçiliğe meraklı beyinler) + (XR ekosisteminde yer alan şirketler, laboratuarlar) + (XR'a yatırım yapmayı planlayan kuruluşlar) bir araya getirmeyi ve işbirlikleri kurmayı hedefler. Bize katıl ve bizi size katılmaya davet et.

strive to be a centre of gravity for the Turkish XR Ecosystem and a bridge to the global XR Community : 

Our lab is open for collaboration with the whole XR ecosystem from (individuals of creative industries with the motivation to learn more about XR) or (enthusiastic minds who want to research and innovate in this field) to (companies, labs who already partake in the XR ecosystem) or (entities planning to invest into to XR). Come join us and invite us to join you.