KARMA LAB
Toplumumuz, topluluklarımız, işletmelerimiz ve çevremiz için; bireyin zihinsel ve duygusal süreçlerinde farkındalık derecesini yükselten, sosyal ve teknik becerilerini arttıran yeni nesil etkileşimli uygulama ve içerikler.
Augmenting Human Intelligence and Capabilities for our society, communities, businesses and environment.
Türkiye'nin yeni Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Laboratuvarı
Turkey's new Virtual and Augmented Reality Laboratory

KARMA
LAB

Brings Scholars and Subject Matter Experts around the table to help you develop interactive AR / VR solutions that augment human intelligence and capabilities.

Using interactive AR / VR as the next generation natural interfaces; we focus on the convergence of technology with consciousness, knowledge transfer, hard and soft skills, art and culture.

Sanal ve Artırılmış Gerçeklik teknolojileri ile uygulama geliştirmenin bize en heyecan veren yanı, etkileşim tasarımında açtığı çığır ve disiplinler-arası ekipler halinde çalışmayı zorunluluk haline getirmesi. Sanal dünyada kullanıcı pasif izleyici olmaktan çıkarak kurgulanan ortamın aktörü, deneyimin ne şekilde akacağına karar veren kişi haline geliyor.

Odağında birey olan bu karmaşık uygulamaları geliştirirken etkileşim tasarımı merkezinde farklı uzmanlık alanlarından bilim insanlarını ve konu uzmanlarını, kullanıcı ile doğal ve sağlıklı şekilde etkileşen uygulama ve içerikler meydana getirmek için bir araya getiriyoruz.

Teknolojinin, öğrenme, yaşam boyu eğitim, sanat ve kültür alanları ile önemli kesişmeler yaşadığı bu dönemde bireyin deneyim ve ihtiyaçlarından yola çıkarak, farkındalık derecesi , sosyal yetenekleri ve teknik becerilerini geliştiren, geniş kitlelere ölçeklenebilir bilgi transferi çözümlerine odaklanıyoruz.

Karma Lab, equipped with AR / VR, IOT, BIOsensor, Motion Capture hardware and software puts together expert teams to develop your meaningful experiences.

Karma Lab brings graphics and narrative artists, AR / VR developers, Psychology, Neurology specialists, Engineers and Computer Scientists together to design tailored solutions helping your workforce, community, learners to excel at their tasks and to create meaningful experiences for their wellbeing.

AR / VR, IOT, BIOsensor, Motion Capture teçhizat ve yazılımları ile donatılmış olan Karma Lab; ihtiyaç duyduğunuz anlamlı deneyimleri konunun uzmanlarını bir araya getirerek geliştirir.

Karma Lab, Grafik ve Anlatı Sanatçıları, Psikoloji, Nöroloji Uzmanları, Mühendis ve Bilgisayar Bilimcilerini, AR / VR geliştiricileri ile bir araya getirerek, topluluğunuza, işgücünüze, öğrenenlerinize özel olarak tasarlanmış uygulamalar geliştirerek görevlerinde uzmanlaşmalarına ve kendilerine anlam ifade eden keyifli deneyimler yaşamalarına yardımcı olur.

AR/VR EĞİTİMİ AR/VR EDUCATION

Koç Üniversitesi Karma Gerçeklik Laboratuvarı, Yaratıcı Endüstrilerde Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik teknolojileri ile IOT, Bio-sensörler, dijital ikiz, 3B modeller gibi kullanıcı ile etkileşimli tasarım araçlarını kullanarak yeni nesil arayüzler geliştirmek üzere İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile kurulmuştur.

KARMA Lab 18 Şubat - 18 Ekim 2019 tarihleri arasında Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Eğitimleri verecek, Başvuranlar arasından 40 kişi Karma Lab’de yüz yüze uygulamalı, mentörler eşliğinde ücretsiz eğitim almaya hak kazanacaktır. Ayrıca bir diğer 40 kişi proje ortağı ATÖLYE ve KWORKS'te yapılacak uzaktan eğitim programları için seçilecektir.

Program farklı disiplinlerden gelen yaratıcı ekipler halinde çalışarak proje geliştirme süreçlerini uygulamalı olarak öğretmeyi hedefler. Katılımcılar, 1- 4 ay boyunca Sanal ve Artırılmış Gerçeklik teknolojileri ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgi, görev dağılımı ve proje şefliği prensiplerini öğrenecek; İzleyen 5 ile 8. aylar arasında gruplara ayrılarak Mentörler eşliğinde proje geliştireceklerdir. Geliştirilen projeler program sonunda İstanbul'da sergilenecek, Seçilen 3 proje Ekim 2019’da Amsterdam VR Days etkinliğinde sergilenerek tanıtılacaktır.

Eğitimlerin ilk 4 ayı 18 Şubat - 12 Haziran arasında Pazartesi - Çarşamba saat 19.00 - 21.30 arasında Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsünde gerçekleştirilecektir. 18 Haziran - 18 Ekim arasında proje geliştirme için grupların haftada en az 6 saat ayırabilmesi ve koordine şekilde KARMA Lab ekipmanı kullanmak üzere takvimde rezervasyon yaparak, mentörler ile bir araya gelmesi beklenmektedir.

Kimler başvurmalı?

Görsel sanatlar, sahne sanatları, el sanatları, yayıncılık, reklamcılık, editörlük, müzecilik ve sergileme vb alanlarda faaliyet gösteren, dijital uygulama ve yeni medya teknolojilerine meraklı, yaratıcı konsept geliştirme becerilerine sahip kişiler ile Tasarım, Mimarlık, Yazılım, Dijital ve Medya, Film Prodüksiyon vb yaratıcı endüstri alanlarında temel eğitim derecesine sahip veya alaylı dijitalde yaratıcı portfolyoya sahip kişiler.

Eğitimlere katılım ücretsizdir / devam zorunluluğu vardır,
Son Başvuru Tarihi 27 Ocak 2019’dur.
Yer: Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü

PROGRAM PROGRAM

EĞİTİM PROGRAMI EDUCATION PROGRAM

MODÜL 1 MODULE 1
Karma Gerçekliğe Giriş Introduction to Mixed Reality

2 hafta boyunca 3 er saatlik ve 4 günlük bir çalışma ile Karma Gerçekliğe giriş modülü Koç Üniversitesi Karma Gerçeklik Amfisinde gerçekleştirilecektir. Ders kapsamında sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik konularına giriş, artırılmış & sanal gerçeklik çözümlerinin tarihi ve günümüzdeki durumu, donanım ve yazılım çözümlerinin değerlendirmesi, kapsayıcılık ve stereoskopi etkileşimli VR uygulamalarında 3D görüntünün yeri, karma gerçeklik sistemlerde etkileşim kavramlarına giriş, karma gerçeklik alanlarından gelecek beklentileri konuşulacaktır.

MODÜL 2 MODULE 2
Karma Gerçeklikte Proje Yönetimi Project Management in Mixed Reality

3 hafta boyunca, üçer saatlik ve 6 günlük bu modül süresince proje ve proje yönetimini anlama, proje yöneticisinin rolünü ve görevlerini belirleme, KG alanında projelerde roller ve görevler, proje bilgilendirme, storyboard oluşturma, yazılım geliştirme yönetim yöntemleri, proje planlama ve zaman çizelgeleme, proje teklifi oluşturması, proje yönetimini destekleyen araçları, SCRUM ve Kanban tekniklerine giriş, KG de içerik geliştirme projelerinin özellikleri öğretilecektir.

MODÜL 3 MODULE 3
2B ve 3B Nesne Modelleme 2D and 3D Object Modelling

4 hafta boyunca, 3 er saatlik ve 8 günlük bu modül 3B Model oluşturma sürecini kavrama, Autodesk 3Ds Max programı hakkında temel bilgi, Poligon modelleme teknikleri, temel ve orta düzeyde düşük ve yüksek poligon modelleme, doku yaratmada 2D fotoğraf düzenleme teknikleri, yüzey haritalama- UV haritalama, ışıklandırma teknikleri, interaktif uygulamalar yaratmak için 2B ve 3B öğelerin pratik olarak oluşturulması, 2B ve 3B grafik elemanlarının temel dış-iç aktarım export-import ve optimizasyonu, kapsayıcı sistemlere model oluşturmada iyi uygulama ve ileri özellikler, Autodesk 3ds Max içine ve içinden formatlanan geometri ve dönüşüm türleri, modelleri Autodesk 3ds Max'ten EON Raptor a aktarma temeli konularını barındıracaktır. Bu eğitim hem amfide, hem laboratuvar ortamında gerçekleştirilir.

MODÜL 4 MODULE 4
İleri Etkileşimi İçerik Geliştirme Advanced Interactive Content Development

3 hafta boyunca, 3 er saatlik ve 6 günlük 4. modülde etkileşimli 3B içerik geliştirme sürecini anlama, yazım aracı olarak EON Studio kullanıcı arayüzü, çeşitli 3B görselleştirme araçlarını yükleme ve kurma-yapılandırma, prototip ve dolanım metodlarının temeli, EON Studio ile 3B grafikleri içe aktarma süreci, EON uyumlu dosyaları Autodesk 3ds Max'ten EON Raptor ile dışa aktarma süreci ve esas görsel düğüm elemanlarının açıklanması, etkileşim programlamada dolanım formatına giriş, klavye, fare ve diğer cihazlar aracılığıyla temel etkileşim türleri konular kapsanmaktadır. Bu eğitim hem amfide, hem laboratuvar ortamında gerçekleştirilir.

MODÜL 5 MODULE 5
Karma Gerçeklik için Programlama Teknikleri Programming Techniques for Mixed Reality

4 hafta boyunca, 3 er saatlik ve 8 günlük bu son modülde betik düzenleyici oluşturmada iyi uygulamalar, JavaScript öğelerinin temelleri, betiklemenin avantajları ve sınırlamaları, EON Studio geliştirme aracında betiklemenin çeşitli yolları, olanak ve olasılıkları anlamak için mevcut projelerin ve prototiplerin derlenmesi, dinamik dolanım tasarımı, problem çözme teknikleri, betik hatalarını ayıklama ve düzeltme, dış veri bağlantılarını kullanma- dosyalardan okuma ve veri tabanlarına bağlantı konuları öğretilecektir.

PROJE GELİŞTİRME PROGRAMI PROJECT DEVELOPMENT PROGRAM

PROJE PAZARI PROJECT MARKET

3. Modül’den itibaren tüm katılımcılara verilecek brif doğrultusunda katılımcılardan proje fikirleri toplanır. Her katılımcı en az 1 proje önerisi geliştirir ve fikirlerini bir proje teklif dosyası ile teslim eder. Toplanan proje fikirlerini tartışmak ve seçmek üzere ATÖLYE Dernek in Şişli'deki ortak çalışma merkezinde Proje Pazarı etkinliği düzenlenir. Buna uzmanlar, danışmanlar ve mentörlerle birlikte katılımcılar da katılır ve gün sonunda 10 kadar proje belirlenir, her bir proje için gruplar oluşturulur ve bir çalışma planı çıkartılır.

PROJE SERGİSİ PROJECT EXHIBITION

Mentörler eşliğinde proje geliştirme toplantıları, fikir geliştirme, tasarım, prototipleme ile geçen projelendirme sürecinin sonunda her grup 1 proje ortaya çıkartır. Projelerin gerçekleştirilmiş ve KG ortamında geliştirilmiş olması beklenmektedir. 8. ayın sonunda Bomontiada Kentsel Kültür Kampüsü alanının sergileme mekanları kullanılarak halka açık bir proje sergisi düzenlenecektir. Üniversiteler, teknoparklar, TTOlar, kuluçkalar, kültür-sanat kurumları, sosyal medya, Modyo TV ve Bomontiada’nın iletişim kanalları üzerinden duyurulacak bu serginin ilk günü proje ekibinin katılımı ile bir değerlendirme ve tartışma etkinliği düzenlenir, katılımcılar proje fikirleri paylaşırlar.

YURTDIŞINDA SERGİLEME

Projelendirme aşamasında geliştirilmiş olan projelerden 5’i danışmanlar ve mentörlerden oluşan jüri tarafından seçilir. 5 iş bu alanda dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan Amsterdam VR Days etkinliğinde sergilenecektir. Projenin idari ve akademik koordinatörleri eşliğinde her gruptan seçilecek birer kişi Amsterdam’a işleri sunmak üzere götürülecektir.